Các chung cư dọc trục đường Lê Văn Lương và các dự định tương lai