Chung cư Hateco Xuân Phương - giá gốc CĐT, quà tặng giá trị 60 triệu