VinGroup chuyển hướng sang làm nhà giá rẻ từ 700 triệu đồng